Bike house


Type: Private house
Project: 2019-2021
Completed: 2021
Size: 315 m²
Team: Aleksandr Zverev, Ingrid Aasoja-Zverev 
Collaborators: AZIA Arhitektid OÜ
Civil engineering: ARSINEJA


Photos: Tõnu TunnelAsukoht

Krunt asub Tallinnas Nõmme linnaosas. Juurdesõiduteed, kõnniteed ning sissepääsud krundile puuduvad.
Uus elamu kavandatakse vastavalt detailplaneeringule moodsa arhitektuurikeelega ja kooskõlas vastu võetud Nõmme üldplaneeringuga. Kavandatud elamu on 2-korruseline koos keldrikorrusega moodne viilkatusega hoone.
Uus hoone paigutatakse krundi lagedale osale, mis võimaldab säilitada täies mahus kinnistu kõrghaljastuse.
Peasissepääs hoonesse on selle ida küljest. Kinnistu on jagatud erinevateks funktsionaalseteks osadeks: sisenemise alaks, metsa alaks ja hoovi alaks. Hoone on paigutatud kinnistu keskele põhja-lõuna suunas nii, et tänava ja hoone vahele jääb kõrghaljastus ning hoonest läände ja põhja hooviala.

Liikumine

Sissepääs kinnistule on kinnistu ida küljelt. Eraldatud on jalakäijate ja autode sissepääs. Kinnistul on 3 autoparkimiskohta sissesõiduvärava juures.
Projektiga tagatakse parkimisvõimalus oma kinnistu piirides. Kolm parkimiskohta rajatakse sissesõidu vahetusse lähedusse.
Tänavamaa piires lahendatakse sõidutee ja krundi sisese liiklusala ühendus betoonkivisillutisega. Kinnistusisesed kõnniteed ja sõiduteed on samuti kaetud betoonkivisillutisega.
Elamu lõuna ja lääne küljele rajatakse terrass puitlaudise kattega.

Piirdeaed

Kinnistu olemasolev amortiseerunud piirdeaed lammutatakse ja projekteeritakse uus piirdeaed kooskõlas detailplaneeringuga ning asukoha miljööga.
Kinnistu piiratakse metall-lippidest betoonsoklil piirdeaiaga. Jalg- ja autovärava vaheline sein ning aia sokkel on puhasvalu betoonist. Väravamüüri sisse on integreeritud postkast ja sellele kinnitatakse aadressi number. Aia kõrgus on 1,2 m. Jalgvärav on käändvärav, autovärav on liugvärav.


Maastik ja haljastus

Kinnistul on Nõmmele iseloomulik metsalik kõrghaljastus. Ülekaalus on männid. Kõrghaljastus on peamiselt krundi perimeetril. Krundi maapind on tasane.
Olemasolevad puud säilitatakse maksimaalselt. Krundilt eemaldatakse kuivad ja väga halvas seisus puud. Uut kõrghaljastust ei kavandata. Olemasolevale kõrghaljastusele teostatakse hooldus.

Kinnistule kavandatakse uus põõsas- ja madalhaljastus hoone lähiümbruses. See loob krundi loodenurka meeldiva privaatse keskkonna. Haljastust planeerides on arvestatud, et seda on lihtne hooldada. Ette on nähtud tihe hekk (näiteks harilik kadakas või värd-jugapuu) krundi loodenurka. Hoone vahetus läheduses rajatakse murukate.


Arhitektuur

Hoone on lahendatud kahekorruselise ebasümmeetrilise viilkatusega mahuna, mis konstruktsioonilt ja temaatiliselt on jaotatud kolme kõrvuti asetsevasse erikõrguselisse mahtu. Ruumiliselt on neli olulist ala: maa peal suur magamistuba, köök-söögituba-elutuba, laste- ja külaliste ala ning maa all sauna ja töökoja ala. Hoone asetseb puude vahel, fassaadi püstine jaotus töötab justkui kamuflaažina, suured klaaspinnad terrassi ja rõdude juures loovad sise- ja väliruumi orgaanilise ühenduse.

Kaldkatus ulatub lõuna ja põhjaküljel seinast kaugemale, moodustades lõuna terrassile ja rõdudele varikatused. Külgedel on katus räästata. Hoone läänekülje terrassile on ette nähtud suviti kasutatav tekstiil-markiis.


Energiatõhusus ja sisekliima

Kõik eluruumid on loomuliku valgusega. Hoone hea sisekliima tagamiseks on suurte akende varjestuseks kasutatud laia katuseräästast (passiivne kaitse).
Kõikides ruumides on põrandaküte, mis võimaldab efektiivset küttesüsteemi rakendamist. Hoone ventilatsioon on soojatagastusega.

Haljastuse säilitamise ja hoone ülalpidamise optimaalse lahendusena kasutatakse maakütet (üldplaneeringu soovitus) või gaasikütet (detailplaneeringu soovitus)


Hoonete ruumid

Elamu ruumid on jaotatud pooltasandite kaupa kahele maapealsele ja ühele keldrikorrusele. See võimaldab luua huvitava ja selgelt funktsioonide kaupa liigendatud siseruumi.
Hoone esimesel korrusel asuvad esik, kaks garderoobi, vannituba-wc, abiruum hoone tehnikale ja jäätmete sorteerimisele, puhkeruum-külalistetuba, elutuba, köök-söögituba, suur magamistuba garderoobi ja vannitoaga. Elutoast ja köögist pääseb terrassidele.

Teisel korrusel on kaks tuba lastele ja trepihall-puhkeala. Mõlemal lapsetoal on rõdu. Keldrikorrusel on sauna eesruum-majahoid, wc-duširuum, leiliruum, töökoda ja abiruum. Keldrikorruse tööruumile on õuest eraldi lisasissepääs.


Konstruktsioonid ja pinnakatted

Hoone on kavandatud elementidest monteeritavana betoonvundamendil. Keldrikorruse seinad on columbia kivist. Vahelaed ja katusekonstruktsioon on monteeritavad elemendid. Välisviimstlus on püstise jaotusega kiudbetoonplaadid, katusekate on valtsprofiiliga teraspaneelid.

Contact

E-mail: info@azia.ee
Phone: +372 5512096
Address: Kentmanni 9-6, 10116 Tallinn, Estonia

Details

VAT code: EE101812553
Reg. code: 12420316
MTR code: EMU000328
AZIA Arhitektid OÜ, Tallinn, Estonia
All rights reserved © 2024