Kallaranna Quarter


Entry: MERISIIL
Result: Entry

Location: Tallinn, Estonia
Size: 38 000 m²
Team: Aleksandr Zverev, Taavi Põlme, Ingrid Aasoja-Zverev, Nikita Mokhirev
Collaborators: AZIA Arhitektid OÜ + AASOJA PROJEKT AS
Competition: 2018


Konkursi töö pakub välja idee Kalaranna kinnistule luua tiheda struktuuriga linnaruum. Hoonestus on ruudukujulise struktuuriga. Tiheduse loovad punktmajad. Maju kokku on 17. Majad paigutakse krundile nii, et võimalikult paljudest korterites oleks vaated läbi kvartali merele. Seejuures omavad suurem osa kortereid vaateid mitmes suunas. Mitmes suunas avanevad korterid on mitmekülgsema päevavalgusega.

Hoonestuse kõrgus on täpselt abs 22,4 m.

Materjali kasutus hoonete fassaadi juures on betoon ja punane tellis. Rõdu piirded on kirkast klaasist ning võimalusel suletavad siinidel paigaldatud klaasiga.
Parkla katusele on rajatud graniitplaatidest käiguteed läbi kvartali ning juurdepääsud korteritesse. Käiguteid ümbritseb kõrgem hein, mis tuttava mereäärsetelt niitudel.
Hein loob distantsi korterite ja tänaval käiate vahel ja samal hetkel on ta ruumiline haljastuse osa. Sisemine kvartal on avatud kõigile ja toimib loomuliku ühendusena kalaranna mereäärse alaga.

Ärikorruste viimine parkla tasandile on võimalik, kui maastik kalaranna planeeringu alal viia tasemele abs +2.00, praegune maapinna kõrgus on keskmiselt abs +2.50 . Tõusev Kalaranna tänava kõrgeim punk määrab ära maapealse korruse 1. korruse 0.00 tasapinna, milleks on abs +6.00. Nii on esimsele korrusele planeeritud korterid kogu kvartali ulatuses tänava tasandist kõrgemal, mis loob privaatsemad eluruumid 1. korruse korteritesse. 

Ärid paiknevad peamiselt mereäärses küljes ning ärikorruste kõrgus minimaalselt 3,5m. Parkla katusemaastik on justkui maapinna sujuv jätkumine läbi kvartali. Kalaranna tänava loomulikum ühendumine promenaadi alaga
-1 korruse parkla on jagatud kahte ossa. ühe osa põrand on tasa abs +2.00 ja teine osa, väljaku all olev parkla korrus laskub abs -1.00 kõrgusele ning sellepeale rajatakse promenaadi väljak koos sinna juurde kuuluva haljastuse ja muude elementidega.

Insolatsiooni tingimused 2,5h on täidetud igas korteris. Kuna hoonestusala on tihe on hoonestus orienteeritud põhja-lõuna suunaliselt. Head valgustingimused korterites saavutab sellega, et korterid on üldjuhul avatud kahte suunda, v.a üksikud 1- ja 2-toalised korterid.


Promenaadi ala on kaetud suuremõõtmeliste graniitplaatidega, mis jätkuvad ühtsena läbi kogu planeeringuala.
Hoonestuse ees olev väljak on kaetud erimõõduliste ruutudega, milledel on eri funktsioonid: lastemänguväljak, muruga kaetud alada, erinev rannataimestik ning ruutude küljed on kaetud õrnalt helendava valgustusega.

Ruudud on erikõrgusega, et tühi väli oleks ruumilisem. Lisaks istutakse teatud rütmiga puid alale. Parkla katusel paiknevad puud on konteiner haljastusena.
Kalaranna tänava äärne hoonestus järgi krundi joont antud pikkuses.

Kogu promenaadi pikkuses paigaldatakse uus valgustus koos pinkidega ning teise reas, valgustite sammuga on puuderivi. Puuderivi hajub väljakul nii Patarei vangla poolt tulles kui kesklinnapoolt tulles.

Konstruktiivselt järgivad hoone kandeseinad parkimise skeemi, et oleks tagatud otsene koormuse jaotamine pinnasele. Mõeldud on valmistada hooned monteeritavates betoon elementidest nagu betoonpostid, laepaneelid ja välisseina paneelid ning siseseina paneelid.

Contact

E-mail: info@azia.ee
Phone: +372 5512096
Address: Kentmanni 9-6, 10116 Tallinn, Estonia

Details

VAT code: EE101812553
Reg. code: 12420316
MTR code: EMU000328
AZIA Arhitektid OÜ, Tallinn, Estonia
All rights reserved © 2024